شما می توانید راهنمای استفاده از پنل مدیریت و نرم افزار را از لینک های زیر دریافت نمایید

help2 help1