سفیران سلامت MLMSHA

سامانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سامانه ای جهت آموزش کارکنان و نظارت بر آموزش است. این سامانه قابلیت نمایش محتوا به صورت فیلم عکس صوت متن و فایل PDF را دارد. مدیر آموزش سامانه امکان نظارت بر محتواهای دیده شده توسط کاربران را دارد. سطح دسترسی به محتواها برای هر یک از کاربران متفاوت است. این امر سبب می شود تا مدیر پنل بتواند در یک اپلیکیشن واحد به گروه های کاربری متفاوت آموزش های متفاوت و تخصصی ارائه کند.

لینک دانلود مستقیم